Stredna priemyselna skola elektrotechnicka, Sekcia počítačových systémov a sieťových technológií
Vitajte na stránkach  sekcie Počítačových systémov a sieťových technológií na SPŠE v Piešťanoch

Vitajte na našich stránkach

Sme si istí, že každý si na našich stránkach nájde niečo užitočné:

študenti    učebné texty, zadania cvičení, rôzne dôležité oznamy a aktuálne informácie o maturitách, o krúžkoch, o SOČkách a iných súťažiach, o novinkách vo výpočtových učebniach atď.

vyučujúci    rôzne dôležité dokumenty, tematické plány predmetov, materiály pre výučbu, informácie o projektoch atď.

ostatní zamestnanci školy, verejnosť a všetci spoločne    informácie o dianí vo výpočtových učebniach, o náplni jednotlivých predmetov vo vzťahu ku študijným odborom a zameraniam, fotoreportáže zo SOČiek, z maturít a iných akcií uskutočnených vo výpočtových učebniach, perličky našich študentov atď.

OZNAMY
pre IV. ročník,
Teória TPS

Dôležitý oznam!

Vzhľadom na neuskutočnené vyučovanie v uplynulom období z dôvodov exkurzií a služobných ciest je nevyhnutné, aby si žiaci 4 ročníka ITS samostatne naštudovali tému Technológie dátových prenosov elektromagnetickou vlnou.
Tříska


Cisco Academy pri SPŠE Piešťany

Termíny pre priebežné testy kurzu Cisco

Niektorí študenti už úspešne "naklikali" aj prvý test z CCNA3, pre ostatných pripomínam, že testy z Ch1, Ch2 a Ch3 spúšťam opakovane do nedele 4.11. do polnoci.


Kurz CCNA2 - CCNARS: Routing & Switching a CCNA3 - CCNARS: Scalling Networks sa uskutočňuje pravideľne každý utorok v obvyklom čase. Témou aktuálnych cvičení je praktická konfigurácia zariadení v režime Cisco IOS a konfigurácia parametrov siete, predovšetkým IP adresná schéma a smerovanie. Nácvik praktických zručností "na železe" je nevyhnutný pre úspešné absolvovanie kurzu! A napokon - nezabúdajte si včas plniť všetky aktuálne otvorené testy!

Materiály pre cvičenia a na prípravu ku finálnej skúške CCNA1:

Nácvik základných zručností práce v Cisco IOS (aktualiz. 2018)
Password Recovery - scenár na postup riešenia (aktualiz. 2018)
What does IP SUBNET-ZERO command do? (aktualiz. 2018)
Súhrn základných požiadaviek na prípravu ku praktickej finálnej skúške pre CCNA1 (aktualiz. 2018)

Študenti, ktorí majú otvorený a nedokončený 1. semester CCNA1 alebo 2. semester CCNA2 ma kontaktujú individuálne v učebni L106. Testy z jednotlivých kapitol CCNA2 aj CCNA3 sú priebežne sprístupňované na základe individuálnych konzultácií.

Záujemci o štúdium úvodného semestra CCNA1 CISCO Akadémie pri SPŠE Piešťany sa hlásia u Ing. Třísku. Hlásiť sa môžu v priebehu cvičení, alebo v priebehu prestávok.

Úvodné stretnutie je plánované na polovicu októbra, presný termín úvodného stretnutia aj termín pravideľných seminárov bude zverejnený v tejto sekcii. Podmienkou otvorenia kurzu je dostatočný počet záujemcov.

Pre úspešných absolventov kurzov CCNA1 a CCNA2 je k dispozícii aj kurz Internetu vecí, ktorý pozostáva z dvoch častí: "Introduction to Internet of Things" a kurzu "IoT Fundamentals". Zatiaľ sú kurzy sprístupnené v režime samoštúdia, semináre ku kurzom budú včas zverejnené v tejto sekcii.

Na minuloročnej súťaži 40. ročníka SOČ naši študenti mimoriadne "bodovali"
ako to bude v tomto školskom roku?

Krajská prehliadka prác SOČ sa konala 6.4.2018 v Senici

Ukázalo sa, že zo školskej prehliadky sme delegovali skutočne dobré práce:

Naši žiaci obsadili v kategórii 02 Matematika, fyzika prvé a druhé miesto. Vynikajúce práce v oblasti skúmania vlastností elektromagnetického poľa spracovali Adam Moravčík, Marek Kubán a Peter Šulgan. Všetci menovaní obsatáli v tvrdej konkurencii a postupujú do celoštátneho kola SOČ.
V kategórii 11 - Informatika obsadil so svojim "Testerom C" vynikajúce druhé miesto Adam Feranec a taktiež postupuje do celoštátnej prehliadky prác SOČ. Ako mimoriadne výborná práca na profesionálnej úrovni bola komisiou hodnotená aj webová stránka Michala Jančeka s názvom "Apartmány".
Výborným úspechom je taktiež tretie miesto žiaka Martina Horvátha v kategórii 12 - Elektrotechnika, mikroprocesorová technika a mechatronika.

Zo zákulisia som získal aj informáciu z komisie odboru 14 - Učebné pomôcky: aj obhajoba projektu žiaka Tomáša Puváka v tejto kategórii bola porotou hodnotená ako veľmi kvalitná , aj keď sa napokon práca neumiestnila medzi prvými troma. Našim úspešným študentom želáme veľa úspechov pri obhajobe ich prác pri maturitách aj na celoštátnej prehliadke SOČ. -Tr-

V celoštátnom kole SOČ, ktoré sa t.r. konalo v Žiline, sa už naši žiaci neumiestnili na vyhodnocovaných miestach. Napriek tomu ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy! -Tr-

Informácia o študijných zameraniach
a o študijnom programe CISCO NETWORKING ACADEMY

Informácia pre študentov II. ročníka o študijných zameraniach na odbore Elektrotechnika: Od tretieho ročníka si študenti odboru Elektrotechnika volia jedno z dvoch možných zameraní: Počítačové systémy a Informatické a telekomunikačné systémy. Rozhodnutie o výberu študijného zamerania je potrebné vykonať do februára, neodkladajte teda možnosť včas získať dostatok informácií o študijných zameraniach a ich náplni! Podrobnejšie informácie o náplni zameraní POS a ITS, možnostiach uplatnenia v praxi, štúdiu na vysokých školách a o študijnom programe CISCO NETWORKING ACADEMY nájdete v tejto prezentácii a na stránkach určených študentom POS a ITS.

Podrobnejšie informácie o programe CISCO NETWORKING ACADEMY, o ponukách poskytovaných týmto vzdelávacím programom a o akceptovaní tohto programu hlavnými zámestnávateľmi v segmente IT vám priblíži toto video , pripravené u príležitosti 15 rokov pôsobenia Cisco Networking Academy na Slovensku a prezentácia.

IT aktuality
Nový procesor pre smartfóny z produkcie firmy Qualcomm

Nový výkonný procesor pre smartfóny na architektúre ARM bol počiatkom roka 2018 uvedený na trh firmou Qualcom pod názvom Snapdragon 845.
Procesor, vyrábaný 10 nm technológiou, pozostáva spolu z 8 jadier. Z toho 4 jadrá sú predstavované ARM Cortex A-75 /2,8 GHz a ďalšie 4 jadrá ARM Cortex A-55 /1,7 GHz . Systém si sám zapína jednotlivé jadrá na základe potrieb na okamžitý výpočtový výkon. Všetkými jadrami spoločne zdieľaná pamäť L3 cache s kapacitou 2 MB výrazne napomáha urýchľovaniu prenosu údajov medzi jadrami. Touto cestou sa podarilo dosiahnúť 10% zvýšenie výkonu procesora pri znížení spotreby o 15%. Veľký dôraz je kladený na spracovanie obrazu a videa, ktoré je zabezpečované koprocesorom Spectra 280. Rozšírená realita, virtuálna realita, prehrávanie videa s rozlíšením 4K pri 10 bitovej hĺbke a 60 fps, podpora až 32 Mpx fotoaparátu - to sú iba niektoré parametre, ktoré nový grafický systém poskytuje. Komunikáciu s okolím zabezpečuje nový modem X20 LTE, Wi-Fi modem s podporou štandardu 802.11ad s frekvenciou 60 GHz a rozhranie Bluetooth 5. Nezanedbateľnou výhodou sú aj implementované prvky umelej inteligencie a bezpečnostná jednotka SPU, ktorá významne napomáha ochrániť citlivé súkromné dáta.

Štyri fenomény, ktoré podľa vedcov najviac ovplyvnili život v posledných 40 rokoch

Podľa názoru odborníkov v oblasti komunikačných technológií v uplynulom období približne 40 rokov existujú štyri fenomény, ktoré dramatickým spôsobom zmenili náš spôsob života: osobný počítač, bunkové siete mobilných operátorov, satelity a Internet. Skúste si predstaviť, ako by vyzeral náš svet, keby ktorýkoľvek z týchto fenoménov prestal existovať? A predsa táto predstava nie je vôbec nereálna: stačí významnejšia slnečná erupcia ktorá zasiahne Zem a nasledná geomagnetická búrka. Napríklad taká, ktorá zasiahla Kanadu v r. 1989, a všetky tieto technológie sa ocitajú vo vážnom ohrození. Rozsiahly výpadok elektrickej rozvodnej sústavy, ku ktorému došlo pri uvedenej udalosti v Kanade, by bol len drobnou epizódou v porovnaní s pravdepodobným výpadkom väčšiny mobilných sietí, satelitov a podstatnej časti infraštruktúry Internetu. Veľmi vážna slnečná erupcia taktiež zasiahla Zem v r. 1859, ale vtedy okrem výrazných efektov na oblohe nespôsobila žiadne škody - nemala na čom. Veľmi silná slnečná erupcia nastala aj v r. 2012, vtedy však masívna hmota vyvrhnutá slnečnou korónou Zem minula. Dokedy sa však môžeme spoliehať na také šťastie? - Tr -

Predpovede, že pevné disky sa rýchlo stanú minulosťou, sa nenaplnili.


Po katastrofe výrobných hál na jeseň 2011 na Ďalekom Východe väčšina analytikov v oblasti IT technológií predpokladala, že to znamená brzký koniec magnetických pamäťových médií s rotujúcimi platňami (HDD) a súčasne masivný nástup SSD diskov, ktorých pamäťový princíp je postavený na polovodičových súčiastkach. Reálny vývoj však ukázal, že napriek dočasnému nárastu cien HDD na svetovom trhu nedošlo ku vytlačeniu HDD polovodičovými diskmi. Máme rok 2018, a napriek postupnému uplatneniu SSD diskov v počítačových zostavách si technológia HDD zachováva svoje dominantné postavenie v úlohe vonkajších pamäťových zariadení.
Na druhej strane sa javí ako nevyhnutné, že pevné disky - harddisky budú nasledovať osud svojich menších sestier – magnetických diskiet, a postupne opustia scénu IT technológií.
Ale aj keď táto situácia nastane, nie je vhodné, aby rovnako opustili učebnice a skriptá IT technológií. V súvislosti s touto technológiou bolo vyvinutých množstvo technológií a princípov, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou IT technológií. Dá sa predpokladať, že aj po zániku HDD v tej podobe, ako ich dnes poznáme, sa po čase objavia iné technológie, iné zariadenia, ktoré budú využívať princípy vyvinuté v súvislosti s klasickou technológiou HDD.

Blíži sa vývoj rozmerov technologickej štruktúry PV súčiastok ku fyzikálnym limitom?Dôležitým a v určitom zmysle rozhodujúcim parametrom, určujúcim vyspelosť technológie výroby polovodičových súčiastok, je technologický rozmer štruktúry. Tento parameter si môžme predstaviť tak, že ide o najmenší rozmer, ktorý dokážeme príslušnou výrobnou technológiou vyrobiť. Je zrejmé, že čím menšiu hodnotu dosiahneme, tým budú súčiastky menšie, a tým viacej ich dokážeme umiestniť na plochu čípu. Inak povedané, technologický rozmer štruktúry priamo určuje dosiahnuteľnú hustotu integrácie súčiastok na čípe. Vývoj technologických rozmerov v priebehu vývoja súčiastok vyzeral takto:

Rok Dosiahnuté hodnoty
1970 10 mikrometrov
1985 1 mikrometer
2001 100 nanometrov
2004 90 nanometrov
2010 32 nanometrov
2017 10 nanometrov

Hodnota 10 nanometrov je skôr laboratórna, súčasné čípy sú vyrábané prevážne 22 nm technológiou. Pokusne sú v laboratóriách najpokročilejších výrobcov polovodičových súčiastok pripravované hradlá s rozmerom okolo 1 nm, pričom rozmer 0,5 nm je predikovaný ako definitívny neprekonateľný limit, podmienený fyzikálnymi vlastnosťami polovodičových štruktúr. Táto hodnota predstavuje dvojnásobok priemeru atómu kremíka. V priebehu vývoja technológií však mnohé predikované limity boli prekonané; uvidíme, čoho sa dočkáme v ďalších rokoch.


Počítačové vírusy už vedia útočiť aj na priemyselnú infraštruktúru.

Hrozbu v tejto oblasti identifikovali dve firmy - slovenský ESET a americký Dragos. V reportáži sa píše:
Dvě antivirové bezpečnostní firmy, slovenský ESET a americká Dragos, analyzovaly škodlivý kód, který může narušit chod důležité infrastruktury. Společnosti informovaly, že tento nebezpečný virus dokáže v počítačích rozvodných sítí vypínat dodávky elektrického proudu. Analýzy škodlivého programu, jenž ESET detekoval jako Win32/Industroyer, ukázaly, že loni v prosinci měl na svědomí výpadek elektrické energie v ukrajinské metropoli Kyjevě. Pozměněné formy tohoto malwaru by ale podle odborníků dokázaly zaútočit i na jinou infrastrukturu.

Postrehy z IT časopisov

Trend súčasnosti: CLOUD ; a ďalšie novinky v oblasti informačných technológií
v časopise PC Revue
Novinky na stránke Aktualizované učebné texty a materiály

Na stránkach boli aktualizované viaceré študijné materiály a pomocné texty v sekcii SIETE:

Témy pre IST 1. roč, prehľad prebraných úloh a tém pre školský rok 2018/19. Aktualizované v októbri 2018 !

Domáca úloha č.1 pre IST 1. roč

Témy predmetu TPS - teoria, prehľad tém pre školský rok 2018/19. Aktualizované v septembri 2018 !

Prenos signálu, informácia, údaje, proces digitalizácie analógového signálu, porovnanie vlastností analógového a digitálneho signálu, modulácie, útlm, rušenie. Aktualizované v septembri 2018 ! Štvrtáci ITS 2018/19 - začíname touto témou!
Otázky na samostatné opakovanie k téme "Prenos signálu"

Úvod do dátových konvergovaných sietí, aktualizované v septembri 2017

Architektúra sietí, vývoj sietí, aktualizované v septembri 2017

Prenosová rýchlosť, bandwidth, throughput, goodput - aktualizované v októbri 2017

Technológie počítačových a dátových telekomunikačných sietí, prehľad technológií a komunikačných rýchlostí aktualizované v októbri 2017
Typický zvuk Dial-Up modemu, transformovaného digitálneho signálu na akustický signál

Elektromagnetická indukcia, vznik javu elektromagnetickej indukcie, magnetický indukčný tok, Faradayov zákon, Lenzov zákon, vlastná indukcia, energia magnetického poľa cievky. Ide o opakovanie vedomostí z oblasti základov elektrotechniky. Odporúčam prejsť si v rámci domácej prípravy!!! Aktualizované v októbri 2017

Elektromagnetická vlna, vznik, základné vlastnosti, parametre, vzťah medzi rýchlosťou šírenia vlny vo vákuu a rýchlosťou šírenia vlny v hmotnom prostredí, index lomu, súvislosť s relatívnou permeabilitou materiálu, zmena vlnovej dĺžky v závislosti od optickej hustoty prostredia. Riešené príklady - odporúčam si prejsť príklady v rámci domácej prípravy!!! Aktualizované a opravené v októbri 2018

Technológie optických prenosov Základné princípy šírenia sveteľnej vlny v optickom vlákne, odraz, refrakcia svetla, problematika šírenia - scattering, splicing vlákien, prehľad hlavných technologických riešení založených na optických vláknach. Zdroje sveteľného lúča, detektory, transcievre. Riešené príklady - odporúčam si prejsť príklady v rámci domácej prípravy!!! Aktualizované v septembri 2017

Aktualizované boli aj materiály v sekcii software:

Výpočtové modely. Vývoj výpočtových modelov a metód prístupu ku počítačom od prvých modelov dávkového spracovania, cez terminálové modely, samostatné nezosieťované osobné počítače, cez siete typu peer-to-peer a rôzne varianty sietí klient-server, až po distribuované systémy, agentové systémy, cloudové riešenia a Internet of Things. Prezentácia Aktualizované v septembri 2017

Výpočtové modely. Hierarchia systémov, modularita, interoperabilita, kompatibilita a architektúra systémov. Textový dokument. Aktualizované v septembri 2017

Internet vecí. Úvod do problematiky Internetu vecí. Základný koncept, základné pojmy. Z čoho Internet vecí vychádza, aké prináša možnosti, ako dokáže využiť tradičné riešenia, aké sú problémy súvisiace s tradičnými riešeniami a ako sú riešené v súvislosti s Internetom vecí. Aké hlavné benefity Internet vecí prináša, problematika Internet of Things versus Internet of Everything. Aktualizované v októbri 2018

Aktualizované materiály v sekcii hardware:

Procesory - prehľad technológií a ich vývoj. Aktualizované v máji 2018.

Postupne sú aktualizované aj viaceré ZADANIA CVIČENÍ :

Analýza hardware PC (aktualiz. 2017)
Zisťovanie vlastností a parametrov procesorov (aktualiz. 2017)
Zadanie cvičenia - inštalácia operačného systému II (aktualiz. 2017)
Realizácia malej smerovanej siete s nastavením zdieľania a s využitím PC ako smerovača, aktualizované 2018
Cvičenie 1 - základné úlohy pre prácu v Comand Line, aktualizované 2018


Sklenená gula - veštiareň testov!AKTUALIZOVANÉ OKTÓBER 2018!!!
Sklenená guľa - predpovede testov pre najbližšie obdobie

Chýbali ste častejšie v poslednom období na vyučovaní? Zisťujete, čo sa preberalo, kým ste si vybavovali nevyhnutné maily, chaty, statusy a ďalšie neodkladné povinnosti? Neviete, na čo sa máte v najbližšom období pripraviť? Čo sa bude skúšať? Z akých tém Vás čakajú testy? Kde nájdete materiály, z ktorých sa treba pripraviť?


Skús použiť Sklenenú guľu - a vyvešti si!

Stránku PK Info pre Vás pripravuje Ing. Jaromír Tříska

Posledná aktualizácia: 25.10.2018

Je streda 24. 4. 2019Všetkým, ktorí majú krásne meno Juraj srdečne blahoželám k meninám :-)