Stredna priemyselna skola elektrotechnicka
 
Vitajte na stránkach  sekcie Počítačových systémov a sieťových technológií na SPŠE v Piešťanoch

Vitajte na stránkach
sekcie počítačových systémov
a sieťových technológií
PK Informatiky na SPŠE v Piešťanoch

Sme si istí, že každý si na našich stránkach nájde niečo užitočné:

študenti    učebné texty, zadania cvičení, rôzne dôležité oznamy a aktuálne informácie o maturitách, o krúžkoch, o SOČkách a iných súťažiach, o novinkách vo výpočtových učebniach atď.

vyučujúci    rôzne dôležité dokumenty, tematické plány predmetov, materiály pre výučbu, informácie o projektoch atď.

ostatní zamestnanci školy, verejnosť a všetci spoločne    informácie o dianí vo výpočtových učebniach, o náplni jednotlivých predmetov vo vzťahu ku študijným odborom a zameraniam, fotoreportáže zo SOČiek, z maturít a iných akcií uskutočnených vo výpočtových učebniach, perličky našich študentov atď.

Do nadchádzajúceho kalendárneho roka 2018 želám všetkým veľa zdravia, šťastia, spokojnosti, úspechov v laviciach aj labákoch...
...nádejným maturantom súčasným "štvrtákom" - potom veľa trpezlivosti, odhodlania a nasadenia - a samozrejme úspešné zakončenie štúdia!

Aktuality zo sveta IT
Predpovede, že pevné disky sa rýchlo stanú minulosťou, sa nenaplnili.


Po katastrofe výrobných hál na jeseň 2011 na Ďalekom Východe väčšina analytikov v oblasti IT technológií predpokladala, že to znamená brzký koniec magnetických pamäťových médií s rotujúcimi platňami (HDD) a súčasne masivný nástup SSD diskov, ktorých pamäťový princíp je postavený na polovodičových súčiastkach. Reálny vývoj však ukázal, že napriek dočasnému nárastu cien HDD na svetovom trhu nedošlo ku vytlačeniu HDD polovodičovými diskmi. Máme rok 2018, a napriek postupnému uplatneniu SSD diskov v počítačových zostavách si technológia HDD zachováva svoje dominantné postavenie v úlohe vonkajších pamäťových zariadení.
Na druhej strane sa javí ako nevyhnutné, že pevné disky - harddisky budú nasledovať osud svojich menších sestier – magnetických diskiet, a postupne opustia scénu IT technológií.
Ale aj keď táto situácia nastane, nie je vhodné, aby rovnako opustili učebnice a skriptá IT technológií. V súvislosti s touto technológiou bolo vyvinutých množstvo technológií a princípov, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou IT technológií. Dá sa predpokladať, že aj po zániku HDD v tej podobe, ako ich dnes poznáme, sa po čase objavia iné technológie, iné zariadenia, ktoré budú využívať princípy vyvinuté v súvislosti s klasickou technológiou HDD.

Počítačové vírusy už vedia útočiť aj na priemyselnú infraštruktúru.


Hrozbu v tejto oblasti identifikovali dve firmy - slovenský ESET a americký Dragos. V reportáži sa píše:
Dvě antivirové bezpečnostní firmy, slovenský ESET a americká Dragos, analyzovaly škodlivý kód, který může narušit chod důležité infrastruktury. Společnosti informovaly, že tento nebezpečný virus dokáže v počítačích rozvodných sítí vypínat dodávky elektrického proudu. Analýzy škodlivého programu, jenž ESET detekoval jako Win32/Industroyer, ukázaly, že loni v prosinci měl na svědomí výpadek elektrické energie v ukrajinské metropoli Kyjevě. Pozměněné formy tohoto malwaru by ale podle odborníků dokázaly zaútočit i na jinou infrastrukturu.

Postrehy z IT časopisov

Trend súčasnosti: CLOUD ; a ďalšie novinky v oblasti informačných technológií
v časopise PC Revue

Cisco Academy pri SPŠE Piešťany

Prvé stretnutie v tomto kalendárnom roku kurzu CCNA1 - CCNARS: Introduction to Network sa uskutočnilo v utorok 9.1. a ďalšie stretnutia pokračujú pravideľne každý utorok v obvyklom čase. Pracovali sme na praktickej konfigurácii zariadení v Cisco IOS a praktických cvičeniach konfigurácie siete.
Upozorňujem študentov, ktorí sa 9.1. na seminári nezúčastnili, aby si určite našli čas a zúčastnili sa ďalšieho cvičenia dňa 16.1.!!! Nácvik praktických zručností "na železe" je nevyhnutný pre úspešné absolvovanie kurzu! A napokon - nezabudnite si včas doplniť všetky aktuálne otvorené testy!

V súčasnosti je na štúdium úvodného semestra CCNA1 CISCO Akadémie zapísaných 24 študentov 3. ročníka odboru elektrotechnika. Pracujú v troch skupinách, každý týždeň v utorok vždy od 13:50 do 17:30, niekedy aj do 18:30. Účasť na podujatiach je dobrovoľná, ale podľa skúseností neúčasť na seminároch spravidla predznamenáva neúspech na testoch z príslušnej kapitoly.

Kurz Internet of Things
Prístup do kurzu IoT bol predĺžený do konca roka 2017, úspešne tento kurz absolvovali 4 študenti 4 ročníka

Súťaž Network Academic Games
Súťaž sieťových akadémií NAG 2018 sa uskutoční 22.3. 2018 na Technickej Univerzite v Košiciach. Uzávierka prihlášok je 26.2.2018

Výročná konferencia NetAcad
pre SR a ČR sa uskutoční 14. - 16.6.2018 vo Vysokých Tatrách

Pre žiakov aj učiteľov odborných predmetov z oblasti výpočtovej techniky a dátových prenosov boli na intranetovom serveri lord.spsepn.edu.sk sprístupnené študijné materiály z ponuky Cisco Akadémie. Materiály sú prístupné iba v rámci školského intranetu.

Záujemci o štúdium CCNA1, ktorí by chceli štúdium absolvovať v budúcnosti, nech sa už teraz registrujú u ing. Třísku. Na získanie prvého náhľadu o obsahu kurzov si študenti môžu prejsť študijné materiály sprístupnené na školskom intranete.

Novinky na stránke Aktualizované učebné texty a materiály

Na stránkach boli aktualizované viaceré študijné materiály a pomocné texty v sekcii SIETE:

Úvod do dátových konvergovaných sietí, aktualizované v septembri 2017

Architektúra sietí, vývoj sietí, aktualizované v septembri 2017

Prenosová rýchlosť, bandwidth, throughput, goodput - aktualizované v októbri 2017

Technológie počítačových a dátových telekomunikačných sietí, prehľad technológií a komunikačných rýchlostí aktualizované v októbri 2017
Typický zvuk Dial-Up modemu, transformovaného digitálneho signálu na akustický signál

Prenos signálu, informácia, údaje, proces digitalizácie analógového signálu, porovnanie vlastností analógového a digitálneho signálu, rušenie. Aktualizované v septembri 2017

Elektromagnetická indukcia, vznik javu elektromagnetickej indukcie, magnetický indukčný tok, Faradayov zákon, Lenzov zákon, vlastná indukcia, energia magnetického poľa cievky. Ide o opakovanie vedomostí z oblasti základov elektrotechniky. Odporúčam prejsť si v rámci domácej prípravy!!! Aktualizované v októbri 2017

Elektromagnetická vlna, vznik, základné vlastnosti, parametre, vzťah medzi rýchlosťou šírenia vlny vo vákuu a rýchlosťou šírenia vlny v hmotnom prostredí, index lomu, súvislosť s relatívnou permeabilitou materiálu, zmena vlnovej dĺžky v závislosti od optickej hustoty prostredia. Riešené príklady - odporúčam si prejsť príklady v rámci domácej prípravy!!! Aktualizované v septembri 2017

Technológie optických prenosov Základné princípy šírenia sveteľnej vlny v optickom vlákne, odraz, refrakcia svetla, problematika šírenia - scattering, splicing vlákien, prehľad hlavných technologických riešení založených na optických vláknach. Zdroje sveteľného lúča, detektory, transcievre. Riešené príklady - odporúčam si prejsť príklady v rámci domácej prípravy!!! Aktualizované v septembri 2017

Aktualizované boli aj materiály v sekcii software:

Výpočtové modely. Vývoj výpočtových modelov a metód prístupu ku počítačom od prvých modelov dávkového spracovania, cez terminálové modely, samostatné nezosieťované osobné počítače, cez siete typu peer-to-peer a rôzne varianty sietí klient-server, až po distribuované systémy, agentové systémy, cloudové riešenia a Internet of Things. Prezentácia Aktualizované v septembri 2017

Výpočtové modely. Hierarchia systémov, modularita, interoperabilita, kompatibilita a architektúra systémov. Textový dokument. Aktualizované v septembri 2017

Postupne sú aktualizované aj viaceré ZADANIA CVIČENÍ :

Analýza hardware PC (aktualiz. 2017)
Zisťovanie vlastností a parametrov procesorov (aktualiz. 2017)
Zadanie cvičenia - inštalácia operačného systému II (aktualiz. 2017)
Realizácia malej smerovanej siete s nastavením zdieľania a s využitím PC ako smerovača, aktualizované 2018
Cvičenie 1 - základné úlohy pre prácu v Comand Line, aktualizované 2018


Sklenená gula - veštiareň testov!AKTUALIZOVANÉ - január + február 2018!!!
Sklenená guľa - predpovede testov pre najbližšie obdobie

Chýbali ste častejšie v poslednom období na vyučovaní? Zisťujete, čo sa preberalo, kým ste si vybavovali nevyhnutné maily, chaty, statusy a ďalšie neodkladné povinnosti? Neviete, na čo sa máte v najbližšom období pripraviť? Čo sa bude skúšať? Z akých tém Vás čakajú testy? Kde nájdete materiály, z ktorých sa treba pripraviť?


Skús použiť Sklenenú guľu - a vyvešti si!

Stránku PK Info pre Vás pripravuje Ing. Jaromír Tříska

Posledná aktualizácia: 12.1.2018

Je streda 17. 1. 2018Všetkým, ktorí majú krásne meno Nataša srdečne blahoželám k meninám :-)