Stredna priemyselna skola elektrotechnicka, Sekcia počítačových systémov a sieťových technológií
Krúžková činnosť v učebniach výpočtovej techniky

Krúžky v učebniach výpočtovej techniky

Krúžok programovania webových stránok - projektová príprava

   s náplňou "programovanie dynamických webových stránok kombináciou technológií PHP, HTML, SQL a skriptovacích jazykov"

  pracuje každú stredu od 15:00 do 17:00 v učebni Lab103.

  Záujemci o krúžok sa môžu informovať u Ing. Bačovej

Krúžok Efektívna práca v sieti                       

  s náplňou "Praktické cvičenia zo sieťových technológií"

  pracuje každú stredu od 15:15 do 17:15 v učebni Lab 106.

  Vzhľadom na absenciu cvičení z predmetu Sieťové technológie v tomto školskom roku v učebných plánoch pre 3. ročník odporúčame veľmi dôrazne účasť na tomto krúžku všetkým študentom 3. ročníka odboru ITS. Záujemci o krúžok sa môžu informovať u  Ing. Třísku 

Kurz Sieťových technológií Cisco Systems Networking Academy CCNA1 - Introduction to Networking                       

  s náplňou "pokročilé zručnosti zo sieťových technológií"

  pracuje každý utorok od 13:50 do 17:50 v učebni Lab 106.

  Tento kurz je uzatvorený, záujemci o ďalší kurz sa môžu informovať u  Ing. Třísku 

Krúžok programovania v jazyku C

   s náplňou "programovanie dynamických webových stránok kombináciou technológií PHP, HTML, SQL a skriptovacích jazykov"

   pracuje každý štvrtok od 15:15 do 17:15 v učebni Lab 107.

  Záujemci o krúžok sa môžu informovať u Ing. Grmanovej

 

 

 

Je pondelok 5. 12. 2022Všetkým, ktorí majú krásne meno Oto srdečne blahoželám k meninám :-)