Stredna priemyselna skola elektrotechnicka, Sekcia počítačových systémov a sieťových technológií

Povedali - napísali naši žiaci:


Na maturite:
Žiak: "Ale to som už povedal!" Komisia: "To si teda nepovedal!" Žiak: "To nevadí, ale padlo to tu!"
Učiteľ: "Ktorý člen vo vzorci na výpočet kapacity kondenzátora určuje jeho kapacitu, okrem plochy a vzdialenosti elektród ? "
Žiak: "Permiaktivita !!!"
"Komisia: "Popíšte parazitné javy na paralelnej zbernici pri prenose signálu!"
Žiak: "Pôsobením parazitných javov nám tie dáta po ceste akosi skorodujú!"
"Výkon zosilňovača: rozdeľujeme ho na činný a jalový, ..."
"Najväčšia celosvetová sieť je ..... WiFi!"
"Káble používame optické, elektrické a mechanické
Komisia: Popíšte metódu adresovania segment - offset u procesorov :
Žiak: "To sme na cvičeniach pripojili ku kontroléru tu segmentovku a na nej sa nám zobrazovalo to čo sa na procesore práve deje..."
"Najskôr sa ten signál musí zmodulovať a potom ho je treba zase rozmodulovať""
"Aká dióda sa používa na stabilizáciu napätia?" - "Ze..Ze.. Zelerova!"
Unipolárne tranzistory sú lepšie ako bipolárne, lebo sa otvárajú len vtedy keď musia.
Mäkký magnet je taký magnet, ktorý vlastne ani nemusí byť magnet, ale ak sa zmagnetizuje, tak potom je magnet.
Takže nám to nefunguje, a to je dobre, pretože vidíme, že to funguje! (pri nastavovaní prístupových práv - zákaz prístupu)
A na čo je mu baba, keď chce byť programátorom!
Záznam na pevnom disku je snímaný laserovou hlavičkou
Záznamove platne su z feromagnetického materiálu a ramienko je z normalneho kovu
Jeden myslel a vymyslel ... novú jednotku: MHz/s
Formátovanie je ukladanie informácií na disku na nepoužité miesto, čím sa získa viac voľného miesta
CPU - Central Profesor Unit
Základom každého dobre fungujúcehho programu je správne postavený alkorytmus.
Optický kábel sa veľmi dobre hodí napr. na prepojenie lodi s ústredím v prístave
Otázka: "Uveďte možnosti vniknutia vírusu do počítača."
Odpoveď: "Načierno kúpené súčiastky (hardware)."
"Táto odpoveď zo všetkého najviac pripomínala REKLAMU NA TICHO!"
"Bulvárne parametre tranzistora"
CISC - vznikol po RISC, umiestňuje sa na základnú dosku počítača, na rozširujúcu kartu. RISC - bol skôr ako CISC, prináša značné zvýšenie rýchlosti
Superpočítače - používajú sa simuláciu výbuchov, napr. lietadiel
Fejzer chytá lúč do CD a potom sa naspäť odrazí do počítača
Sieťovou kartou sa dá prepojiť niekoľko PC a môžeme komunikovať len s PC na sieti, ak máme modem, sme spojený cez linku medzi všetkými PC
...použijeme štarovaciu disketu s preskočením boot sektora...
Software rozdeľujeme na dve hlavné skupiny: hardware a software
Autorské právo - to je právo, aby autorovi duševne neublížili keď si narobia od neho kópie bez jeho vedomia a ešte k tomu zadarmo.
Z práce SOČ: "K výrobe tohto zosilňovača ma síce priviedla myšlienka, že úspešným spracovaním by som sa mohol vyhnúť praktickej maturite, ale je pravda, že mám rád hudbu s kvalitným zvukom. "
Kritika učebných textov študentky - takmer maturantky: "Pán profesor, máte to tu akési domotané! Raz tie "bity" píšete s mäkkým "i", raz s tvrdým "y", raz s veľkým "B", raz s malým "b", a keď som si tie Vaše príklady prenásobila, vždy mi to vyšlo inak! "
"Teda pán profesor, ak tomuto hovoríte mäkké skúšanie, tak my sme voľajako natvrdlí..."
"Poznáme rôzne druhy Windowsov: napríklad Linux"
"Kapacita vedenia závisí od jeho indukčnosti a odporu."
"Pán profesor, ale ja za tie zlé známky skutočne nemôžem: To Vy sa ma vždy opýtate na niečo, čo zrovna neviem..."
"Tak koľko ste z toho projektu robili ozaj sám? Projekt je spracovaný výborne, dokonca viac ako výborne, ale na prvý pohľad je zrejmé, že vám ho robil niekto iný...
Ale, pán profesor, ja za to nemôžem, veď ja som mu hovoril, nech to nerobí zas moc super, že na to prídete, keď to bude moc namakané, no, ale vidíte, ako mi to dobabral..."
Je pondelok 5. 12. 2022Všetkým, ktorí majú krásne meno Oto srdečne blahoželám k meninám :-)