Stredna priemyselna skola elektrotechnicka, Sekcia počítačových systémov a sieťových technológií

Prehľad Vysokých škôl

-ktoré ponúkajú štúdijné odbory zamerané na elektrotechniku a informatiku

Kam na VŠ

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky--FEI
Študijné odbory :

  Bakalárske štúdium

 1. Aplikovaná informatika
 2. Automobilová elektrotechnika
 3. Elektronika
 4. Elektrotechnika
 5. Priemyselná informatika
 6. Telekomunikácie

  Inžinierské štúdium

 1. Aplikovaná informatika
 2. Telekomunikácie
 3. Aplikovaná mechatronika
 4. Elektroenergetika
 5. Fyzikálne inžinierstvo
 6. Kybernetika
 7. Meracia a informačná technika
 8. Mikroelektronika
 9. Rádioelektronika
 10. Robotika

  Doktorantské štúdium

 1. Aplikovaná informatika
 2. Telekomunikácie
 3. Elektroenergetika
 4. Fyzikálne inžinierstvo
 5. Kybernetika
 6. Meracia a informačná technika
 7. Mikroelektronika
 8. Rádioelektronika
 9. Aplikovaná matematika
 10. Automatizácia a riadenie
 11. Elektrotechnológie a materiály
 12. Fyzika kondenzovaných látok a akustika
 13. Jadrová energetika
 14. Metrológia
 15. Silnoprúdová elektrotechnika
 16. Teoretická elektrotechnika
Fakulta informatiky a informačných technológií--FIIT
Študijné odbory :

  Bakalárske štúdium

 1. Informatika
 2. Počítačové a komunikačné systémy a siete

  Inžinierské štúdium

 1. Informatika
 2. Počítačové a komunikačné systémy a siete

  Doktorantské štúdium

 1. Informatika
 2. Počítačové a komunikačné systémy a siete

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií--FEKT
Študijné odbory :

  Bakalárske štúdium

 1. Automatizační a měřicí technika
 2. Elektronika a sdělovací technika
 3. Mikroelektronika a technologie
 4. Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
 5. Teleinformatika

  Magisterské štúdium

 1. Biomedicínské a ekologické inženýrství
 2. Elektroenergetika
 3. Elektronika a sdělovací technika
 4. Elektrotechnická výroba a management
 5. Kybernetika, automatizace a měření
 6. Mikroelektronika
 7. Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika
 8. Telekomunikační a informační technika

  Doktorantské štúdium

 1. Elektrotechnika a komunikační technologie
Fakulta informačních technologií--FIT
Študijné odbory :

  Bakalárske štúdium

 1. Informační technologie

  Magisterské štúdium

 1. Bezpečnost informačních technologií
 2. Bioinformatika a biocomputing
 3. Informační systémy
 4. Inteligentní systémy
 5. Management a informační technologie
 6. Matematické metody v informačních technologiích
 7. Počítačová grafika a multimédia
 8. Počítačové a vestavěné systémy
 9. Počítačové sítě a komunikace

  Doktorantské štúdium

 1. Výpočetní technika a informatika

Masarykova univerzita v Brně

Fakulta Informatiky
Študijné odbory :

  Bakalárske štúdium

 1. Aplikovaná informatika
 2. Informatika
 3. Informatika+dalšia disciplína

  Magisterské štúdium

 1. Aplikovaná informatika
 2. Informatika
 3. Trénovanie učiteľov pre strednú školu

  Doktorantské štúdium

 1. Informatika

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta
Študijné odbory :

  Bakalárske štúdium

 1. Systémové inženýrství a informatika
 2. Inženýrská informatika

  Magisterské štúdium

 1. Systémové inženýrství a informatika
 2. Inženýrská informatika

  Doktorantské štúdium

 1. Systémové inženýrství a informatika

Žilinská univerzita v Žiline

Elektrotechnická fakulta
Študijné odbory :

  Bakalárske štúdium

 1. Automatizácia
 2. Biomedicínske inžinierstvo
 3. Digitálne technológie
 4. Elektrotechnika
 5. Multimediálne technológie
 6. Telekomunikácie

  Inžinierské štúdium

 1. Biomedicínske inžinierstvo
 2. Elektrická trakcia
 3. Elektrické pohony
 4. Elektroenergetika
 5. Riadenie procesov
 6. Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo
 7. Výkonové elektronické systémy
Fakulta riadenia a informatiky
Študijné odbory :

  Bakalárske štúdium

 1. Informatika
 2. Počítačové inžinierstvo

  Inžinierské štúdium

 1. Počítačové inžinierstvo
 2. Iinformačné systémy
 3. Informatické nástroje na podporu rozhodovania
 4. Aplikované sieťové inžinierstvo

Technická univerzita v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Študijné odbory :

  Bakalárske štúdium

 1. Aplikovaná informatika
 2. Automatizácia mechatronických systémov
 3. Automobilová elektronika
 4. Elektroenergetika
 5. Kybernetika
 6. Hospodárska informatika
 7. Inteligentné systémy
 8. Informatika
 9. Inžinierstvo riadenia prístupu
 10. Elektronika
 11. Fyzikálne inžinierstvo moderných materiálov
 12. Počítačové modelovanie
 13. Priemyselná elektrotechnika
 14. Telekomunikácie

  Inžinierské štúdium

 1. Aplikovaná informatika
 2. Automatizácia mechatronických systémov
 3. Elektroenergetika
 4. Kybernetika
 5. Hospodárska informatika
 6. Informatika
 7. Fyzikálne inžinierstvo moderných materiálov
 8. Počítačové modelovanie
 9. Priemyselná elektrotechnika
 10. Progresívne materiály a technológie v automobilovej elektronike
 11. UI

Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Študijné odbory :

  Bakalárske štúdium

 1. Elektrotechnika
 2. Informační a komunikační technologie
 3. Projektování elektrických zařízení

  Magisterské štúdium

 1. Elektrotechnika
 2. Informační a komunikační technologie

  Doktorantské štúdium

 1. Elektrotechnika

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta elektrotechnická
Študijné odbory :

  Bakalárske štúdium

 1. Elektrotechnika, Energetika a Management [EN]
 2. Komunikácie, Multimédiá a Elektronika [EN]
 3. Kybernetika a Robotika [EN]
 4. Otvorená Informatika [EN]
 5. Softwarové technologie a Management
 6. Elektrotechnika a Informatika [EN]

  Inžinierské štúdium

 1. Elektrotechnika, Energetika a Management [EN]
 2. Komunikácie, Multimédiá a Elektronika [EN]
 3. Kybernetika a Robotika [EN]
 4. Otvorená Informatika [EN]
 5. Hospodárska informatika
 6. Informatika
 7. Inteligentné budovy
 8. Bio-medicínske inžinierstvo a informatika

  Doktorantské štúdium

 1. Elektrotechnika a Informatika [EN]
Fakulta informačních technologií
Študijné odbory :

  Bakalárske štúdium

 1. Teoretická informatika
 2. Počítačové inžinierstvo
 3. Softwarové inžinierstvo
 4. Informačné technologie
 5. Web a multimédiá
 6. Informačné systémy a management

  Inžinierské štúdium

 1. Počítačová bezpečnosť
 2. Počítačové systémy a siete
 3. Projektovanie číslicových systémov
 4. Systémové programovanie – Systémové programovanie
 5. Systémové programovanie – Teoretická informatika
 6. Webové a softwarové inžinierstvo – In. Systémy a management
 7. Webové a softwarové inžinierstvo – Softwarové inžinierstvo
 8. Webové a softwarové inžinierstvo – Webové inžinierstvo
 9. Znalostné inžinierstvo
Fakulta biomedicínského inženýrství
Študijné odbory :

 1. biomedicínský technik
 2. biomedicínský inženýr
 3. biomedicínská informatika
Fakulta dopravní
Študijné odbory :

  Bakalárske štúdium

 1. Automatizácia a informatika
 2. Dopravné systémy a technika
 3. Inteligentné dopravné systémy
 4. Letecká doprava
 5. Management a ekonomika dopravy a telekomunikací
 6. Profesionálny pilot
 7. Technologia údržby lietadiel

  Inžinierské štúdium

 1. Bezpečnosť dopravných prostriedkov a ciest
 2. Bezpečnosť informačných a telekomunikačných systémov
 3. Dopravné systémy a technika
 4. Elektromobilita
 5. Inteligentné dopravné systémy
 6. Inžinierska informatika v doprave a spojoch
 7. Management a ekonomika dopravy a telekomunikácii
 8. Doprava a riadenie leteckej prepravy
 9. Transportation and logic systems
Fakulta strojní
Študijné odbory :

  Bakalárske štúdium

 1. Strojníctvo
 2. Teoretický základ strojného inžinierstva
 3. Výroba a ekonomika v strojárenstve
  1. Inžinierské štúdium

  2. Strojárenské inžinierstvo
  3. Inteligentné budovy
  4. Jadrové energetické zariadenia
  5. Master of automotive engineering

   Doktorantské štúdium

  1. Strojárenské inžinierstvo

Fachhochschule Technikum Wien

-zonam obsahuje iba formy denného štúdia,ktoré su vyučované v Nemeckom (prípadne Anglickom) jazyku

Študijné odbory :

  Bakalárske štúdium

 1. Biomedical Engineering
 2. Business Informatics
 3. Computer Science
 4. Electronic Engineering
 5. Intelligent Transport Systems - Technology Environment Mobility
 6. Mechatronics/Robotics
 7. Sports Equipment Technology
 8. Urban Renewable Energy Technologies

  Inžinierské štúdium

 1. Biomedical Engineering Sciences
 2. Game Engineering and Simulation Technology
 3. Healthcare and Rehabilitation Technology
 4. Intelligent Transport Systems (optional: Multiple Degree Program)
 5. Mechatronics/Robotics
 6. Multimedia and Software Engineering
 7. Sports Equipment Technology
Je pondelok 5. 12. 2022Všetkým, ktorí majú krásne meno Oto srdečne blahoželám k meninám :-)