Stredna priemyselna skola elektrotechnicka, Sekcia počítačových systémov a sieťových technológií

Učebné texty


Učebné texty pre študijné zamerania Počítačové systémy a Informačné a počítačové systémy

Materiály sú určené pre odbory: 2675 M elektrotechnika a 2561 M00 informačné a sieťové technológie 


Prejdite sa po našom laboratóriu L106

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY A SKRIPTÁ PRE OBLASTI:

Hardware

Software

Siete

Rôzne

Otázky na opakovanie

Cvičenia

Zadania cvičení, príklady, metodické pokyny

Pokyny na prácu v laboratóriu L106

 
Linky
 

"Výukový WEB Ing. Bačovej"

"Cisco Academy"
Linky na odporúčané stránky "Výukový WEB jazyka CSS"

Je pondelok 5. 12. 2022Všetkým, ktorí majú krásne meno Oto srdečne blahoželám k meninám :-)