Stredna priemyselna skola elektrotechnicka, Sekcia počítačových systémov a sieťových technológií

Siete - linky na videá
Videá dostupné na YouTube zamerané na problematiku počítačových a dátových sietí


Videa venované problematike IPv6

IPv4 and IPv6 - CompTIA A+ 220-701 4.1

10 min
Základné oboznámenie s IP adresovaním, rozdiely medzi IPv4 a IPv6, prináša minimum nových informácií

1. Intro to IPv6

4 min
Motivácia pre zavedenie IPv6, vyčerpanie IPv4 rozsahov, štruktúra a zápis IPv6 adresy, výhody IPv6 proti IPv4 minimum nových informácií

2. IPv6 Address Structure

15 min
Štruktúra IPv6 adresy, zápis, práca s hexadecimálnou číslenou sústavou, pravidlá pre skrátený zápis IPv6 adresy vrátane ukážok zlých riešení. Práca s prefixom a základy subnettingu v IPv6 - názorný príklad.

IPv6 Addressing and Subnetting

7 min
Motivácia pre zavedenie IPv6, vyčerpanie IPv4 rozsahov, štruktúra a zápis IPv6 adresy. Jednoduchý prehľad štruktúry IPv6 adresy, o subnettingu takmer nič; minimum nových informácií

IPv6 Tutorial

16 min
Všeobecný prehľad, porovnanie IPv4 a IPv6, motivácia pre zavedenie IPv6. Podrobné porovnanie hlavičiek IPv4 a IPv6, ktoré pole v IPv4 hlavičke je transformované do ktorého poľa v IPv6 hlavičke. Stručné porovnanie schopností IPv4 a IPv6 paketov.

ipv6 static routing in cisco packet tracer

15 min
Na veľmi jednoduchom príklade realizovaná ukážka konfigurácie IPv6 adresovania na smerovačoch a na end-nodoch a jednoduchého statického smerovania. Statické smerovanie je konfigurovaná s použitím unicast-global adresy ako next-hop

Basic IPv6 addressing
    with Packet Tracer 6.0 - Part 1

10 min
How to configure the router and PC hosts with IPv6 link local. Na veľmi jednoduchej topológii, reprezentovanej jediným smerovačom a dvoma LAN sieťami v prostredí Packet Tracera, predvádza lektor elementárnu konfiguráciu IPv6 adresovania a smerovania s využitím link-local adries.

How to Route IPv6 Basics with Packet Tracer

16 min
Obdoba predchádzajúceho videa. Ukážka je vedená iným lektorom. V úvode vysvetluje základy IPv6 adresovania a štruktúry IPv6 adresy. Na veľmi jednoduchej topológii, reprezentovanej jediným smerovačom a dvoma LAN sieťami v prostredí Packet Tracera, predvádza lektor elementárnu konfiguráciu IPv6. Podrobnejšie sa venuje autokonfigurácii IPv6 adresy na smerovačoch s využitím EUI-64 procesu.

IPv6 Basics for Beginners

27 min
Veľmi dobre štruktúrované video, nájdete v ňom informácie na témy:
Porovnanie IPv4 a IPv6 adresy, zápis adresy
Typy IPv6 adresy a ich vlastnosti
Global Unicast Address, network prefix
Štruktúra IPv6 adresy, podrobne
Pravidlá pre skrátený zápis IPv6 adresy s príkladmi
IPv6 SLAAC - mechanizmus
EUI-64 proces
Prehľad typov IPv6 adresy s príkladmi. Veľmi podrobný prehľad, usporiadaný do prehľadnej tabuľky
Príklad konfigurácie IPv6 adries na rozhraniach Cisco smerovača
Veľmi prehľadný a úplný sprievodca

IPv6 Address Types

Obsiahle, výborne štruktúrované a veľmi podrobné video

38 min
Veľmi podrobne opisuje typy IPv6 adries a ich špecifické vlastnosti:
Unicast, Multicast, Anycast
Global Unicast Address
Unique Local Address
Link-local address
Special Addresses
unspecified
loopback
Compatibility Addresses (for migration from IPv4 to IPv6)

Štruktúra IPv6 adresy
Network Portion, Interface ID
Podrobnejšie členenie:
Address Prefix, Global Routing Prefix, Subnet ID, Interface ID

Unique Local Address: štruktúra a vlastnosti
Link-local address: štruktúra a vlastnosti
Special Addresses
unspecified
loopback
štruktúra a vlastnosti

Compatibility Addresses
Podrobný opis metód, ktorými sa zabezpečuje kompatibilita medzi IPv4 a IPv6 adresovanými oblasťami

Multicast IPv6 adresa
to all nodes
to all routers
štruktúra a vlastnosti
Anycast address
Princíp použitia

Sumárny prehľad

Video prináša množstvo detailných informácií

IPv6 subnetting

8 min
Pokus o priblíženie princípu subnettingu pod IPv6 so subnetovaním na subnety s minimálnou veľkosťou, so subnettingom po jednotlivých bitoch adresy.
Metóda, ktorou je problematika vysvetlovaná je ale dosť primitívna a treba sa veľa sústrediť, aby človek pochopil, o čo ide.
Odporúčam pokúsiť sa nájsť lepšie video s touto problematikou.

What is IP address and types of IP address - IPv4 and IPv6 TechTerms

7 min
Veselé video, humorný obsah, srandovná angličtina. Minimum užitočných informácií :-)


Videa ku téme Elektromagnetická vlna a jej vlastnosti:


 Radio Waves
 Understanding Electromagnetic Radiation!
 Waves Light, Sound, and the nature of Reality
 Electromagnetic waves and the electromagnetic spectrum
 Maxwell's Equations: Crash Course Physics #37
 EM Waves

 How does your mobile phone work ICT 1
 How does Satellite Television work ICT 10
 WiFi (Wireless) Password Security - WEP, WPA, WPA2, WPS Explained
 How does GPS work

Je pondelok 5. 12. 2022Všetkým, ktorí majú krásne meno Oto srdečne blahoželám k meninám :-)