Aktivita Abel_00_09_Port_Security

Úloha: Zabezpečenie portov Switchov

Úvodné pokyny:

Vychádzajte z existujúcej schémy
Spustite všetky zariadenia a overte, že dosahujete konektivitu navzájom medzi všetkými zariadeniami
Do konfigurácie zapojenia topológie a do konfigurácie smerovačov nezasahujte.
Táto úloha je zameraná výhradne na precvičenie konfigurácie portov a ich zabezpečenia. Nevykonávajte žiadne ďalšie konfigurácie, ktoré nie sú vyžadované zadaním úlohy (nie je vyžadované zabezpečenie prístupov heslami, šifrovanie hesiel, konfigurovanie a zabezpečenie vzdialených prístupov atď.)
Do konfigurácie end-nodes zasahujte iba v rozsahu danom zadaním úlohy

Cieľ úlohy:

Zabezpečiť vstupy switchov Switch0 a Switch1 podľa zadania

Zadanie úlohy:


Zabezpečenie portov Switch0:

Port Fa 0/2, ku ktorému sú pripojené prostredníctvom Hub0 PC0, PC1, PC2 a PC3, zabezpečte nasledovným módom port-security:

Port Fa 0/23, ku ktorému je pripojený Laptop0, zabezpečte nasledovným módom port-security:

Port Fa 0/1, ku ktorému je pripojený port Fa 0/0 smerovača Router0, zabezpečte nasledovným módom port-security:


Zabezpečenie portov Switch1:

Port Fa 0/1, ku ktorému je pripojený port Gi 0/0 smerovača Router1, zabezpečte nasledovným módom port-security:

Porty Fa 0/22 a Fa 0/24, ku ktorým sú pripojené servery (Server1DNS a Server0HTTP), zabezpečte nasledovným módom port-security:

Port Fa 0/23, ku ktorému je pripojený port tlačiarne, zabezpečte nasledovným módom port-security:

Záverečné pokyny:

Pri štarte aktivity sa automaticky načíta 26 bodov, ktoré signalizujú správne načítanie vstupnej konfigurácie
Na úplné splnenie úlohy je potrebné dosiahnuť 61 bodov