Na cvičeniach 5.10.2018 Sieťové technológie pre I.A, zameranie IST,
sme sa naučili, a v domácej príprave si zopakujeme:

Ukážky:

vzdialená správa

odchytávanie paketov - Wireshark

Vysvetlili sme si:

Praktické zručnosti:

Príkazy:

(netreba sa zatiaľ učiť: ) príkazy pre router - Cisco:

Na cvičeniach 7.9.2018 Sieťové technológie pre I.A, zameranie IST,
sme sa naučili, a v domácej príprave si zopakujeme: