Domáca úloha pre Sieťové technológie, I.A, zameranie IST

Zadanie:

Postupne si otvorte vzorky paketov paket1 a paket2 a určte:

Pomôcky: IP ver 4 header a Ethernet II header

Odpovede domácej úlohy zapíšte do Vášho pracovného zošita. Termín - 26.10.2018

Dôkladne si zopakujte prevody čísiel medzi číselnými sústavami BIN - DEC - HEX, a to vždy v obidvoch smeroch. Používajte metódu rozkladu čísiel na príslušné mocniny základu namiesto mechanického prevodu delením alebo podobnými mechanickými metódami.