Stredna priemyselna skola elektrotechnicka, Sekcia počítačových systémov a sieťových technológií

http://hnonline.sk/slovensko/c1-36779920-studovat-pravo-je-in-mytus-padol

 

20. apríl 2009

 

Podľa zamestnávateľov je profil nášho hospodárstva zameraný na výrobu – trh chce preto technikov.

Študovať právo je „in“? Mýtus padol