Stredna priemyselna skola elektrotechnicka
 
Vitajte na stránkach  sekcie Počítačových systémov a sieťových technológií na SPŠE v Piešťanoch

Vitajte na stránkach
sekcie počítačových systémov
a sieťových technológií
PK Informatiky na SPŠE v Piešťanoch

Sme si istí, že každý si na našich stránkach nájde niečo užitočné:

študenti    učebné texty, zadania cvičení, rôzne dôležité oznamy a aktuálne informácie o maturitách, o krúžkoch, o SOČkách a iných súťažiach, o novinkách vo výpočtových učebniach atď.

vyučujúci    rôzne dôležité dokumenty, tematické plány predmetov, materiály pre výučbu, informácie o projektoch atď.

ostatní zamestnanci školy, verejnosť a všetci spoločne    informácie o dianí vo výpočtových učebniach, o náplni jednotlivých predmetov vo vzťahu ku štúdijným odborom a zameraniam, fotoreportáže zo SOČiek, z maturít a iných akcií uskutočnených vo výpočtových učebniach, perličky našich študentov atď.

Maturity 2016/2017:
MIMORIADNY SEMINÁR PRE NEÚSPEŠNÝCH MATURANTOV Z ODBORNÝCH PREDMETOV - ITS A POS

Seminár pre neúspešných maturantov

na odboroch ITS a POS sa uskutoční
v utorok 27.6.2017 v čase od 8:30 do 12:30 v učebni L 106
Náplň: opakovanie problematických tém z oblasti počítačových a dátových sietí, architektúry počítačov a operačných systémov.
- Tř -

TEORETICKÉ MATURITY Z ODBORNÝCH PREDMETOV

Tak je to za nami!

Maturitný maratón sa skončil. V komisii, ktorá pracovala v zložení Ing. Smahel, Ing. Kašák,
Ing. Solovic a Ing. Tříska skladali maturitnú skúšku v časti odbornej zložky aj žiaci s odbornými zameraniami na počítačové systémy a informatické a telekomunikačné systémy.

Stručná štatistika:

V dňoch 29.5. až 2.6. absolvovalo ústnu skúšku z odbornej časti 35 študentov so zameraním POS a 18 študentov so zameraním na ITS.

Pre viacerých adeptov tejto časti maturitnej skúšky sa jej absolvovanie skončilo neúspešne, takže 4 žiaci odboru POS a 2 žiaci odboru ITS si budú musieť skúšku zopakovať v opravnom termíne.

Pre úplnosť treba dodať, že dvaja žiaci z odboru ITS a dvaja žiaci z odboru POS vôbec neboli ku maturite pripustení, a to z dôvodov slabého prospechu alebo/a z dôvodov vysokej absencie na vyučovaní.

Priemerné hodnotenie výkonu žiaka na odbore ITS pri tohtoročných ústnych maturitách je 2,06 čo je o niekoľko stotín lepší výsledok, ako vlani; na odbore POS je priemerné hodnotenie 2,80, čo je cca o šesť desatín výsledok horší v porovnaní s minuloročnými výsledkami. Z hľadiska štúdijných odborov je priemerné hodnotenie výkonov žiakov na odbore ITS o 0,7 stupňa hodnotenia lepšie, ako na odbore POS. Dôležitejšia je však skutočnosť, že okrem dvoch nedostatočných odpovedí na odbore ITS boli všetky odpovede hodnotené stupňom "dobrý" a lepším, hodnotenie "dostatočný" vôbec nebolo udelené.

Rozloženie známok po odboroch:

Počuli sme viacero veľmi pekných odpovedí, ale na odbore POS aj niekoľko veľmi slabých odpovedí, ktoré bolo nutné ohodnotiť známkou "dostatočný".

Záverečná príprava na teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky - TČOZMS - formou seminárov v priebehu akademického týždňa prebehla v dňoch 24.5. - 26.5. vždy od 8:30 v laboratóriu L106. Účasť na seminároch bola dobrovoľná, ale u samotnej skúšky bolo zrejmé, kto sa seminárov zúčastnil a venoval príprave potrebné úsilie.

Študentom štvrtého ročníka v školskom roku 2017/2018 odporúčam, aby sa príprave na maturitné skúšky venovali svedomito a priebežne už od septembra, systematicky počas celého školského roka.

Maturity 2016/2017:
PRAKTICKÉ MATURITY A PROJEKTY


Alebo si prejdite na stránku, kde nájdete
celú fotoreportáž

Praktická časť odbornej zložky maturitné skúšky - PČOZMS - prebehla v dňoch
10. - 12.4.2017. Študenti realizovali skúšku buď formou obhajoby vlastných projektov, alebo formou plnenia komplexnej úlohy. V prvom dni skúšok svoje projekty obhajovali ôsmi študenti zamerania ITS a dvaja študenti zamerania POS, komplexné práce vypracovali ôsmi študenti zamerania ITS a deviati študenti zamerania POS. Výrazne lepšie výsledky dosiahli v tomto dni žiaci, ktorí obhajovali vlastné projekty. Komisia posúdila viaceré projekty, pričom v tomto dni obhajob prevažovali softwarové projekty, predovšetkým webové aplikácie. Mnohé z posudzovaných prác dosahovali profesionálnu úroveň a žiadna práca nebola hodnotená horšou známkou ako "chválitebný". Komplexné práce si vyžadovali schopnosť riešiť úlohy z viacerých disciplín - elektrotechniky, grafických systémov, výpočtovej techniky, sieťových technológií, správy systémov aj hardware počítačov. Vypracovanie úlohy je limitované časom 6 hodín, čo sa pre viacerých študentov ukazuje ako problém, najmä ak si prácu zle rozvrhnú. Hodnotenie komplexných prác je priebežne zverejňované až po celkovom vyhodnotení výsledkov práce, vždy pri otvorení skúšok nasledujúceho dňa. Priemerné hodnotenie komplexných prác v prvom dni maturitných skúšok bolo "dobrý". Niekoľko žiakov dosiahlo hodnotenie "výborný", ale taktiež nie je málo maturantov, ktorí sa museli uspokojiť s hodnotením "dostatočný"

Druhý deň maturitných skúšok, 11.4., sa pre študentov vo všeobecnosti skončili veľmi dobre.

Komisia posúdila obhajoby spolu šiestich projektov, z ktorých päť ohodnotila stupňom "výborný" a jeden projekt stupňom "chválitebný". Témy projektov boli pestré - dve diaľkovo ovládané vozidlá pomocou mikroprocesorov a aplikácií pre mobilné telefóny, dva zosilňovače, z ktorých zaujal najmä elektronkový zosilňovač s vynikajúcimi charakteristikami a excelentným zvukom, súprava časomiery pre súťaže hasičov a stabilizovaný zdroj.

Výsledky komplexných prác v druhom maturitnom dni sú výrazne lepšie, ako v predchádzajúcom dni: iba jediná práca bola hodnotená známkou "dostatočný", štyri práce boli hodnotené známkou "výborný" , päť prác bolo hodnotených stupňom "chválitebný, priemerné hodnotenie KOP v druhom maturitnom dni bolo 1,8.

Napokon aj v treťom maturitnom dni, 12.4., mohla komisia konštatovať, že dosiahnuté výsledky sú výrazne lepšie, ako bol priemer z uplynulých rokov.

Pri obhajobách projektov najviac komisiu zaujal autonómny robot Mareka Lorinca, disponujúci množstvom rôznych funkcií, pričom vyriešenie každej funkcie by možno vydalo na samostatný maturitný projekt. Ale aj ďalšie práce - robot Patrika Bobockého, tester kabeláže Mareka Kopeckého a Juríčkov subwoofer boli na veľmi dobrej úrovni. Nakoniec komisia ohodnotila projekty troma "výbornými" a jednou "chválitebnou".

Kvalita projektov sa oproti minulým rokom významne zlepšila: Kým najlepšie a najzaujímavejšie práce si po dlhé roky už tradične udržiavajú svoju vysokú úroveň, v tomto roku prakticky vymizeli slabé a nedotiahnuté projekty.

Taktiež hodnotenie komplexných prác v poslednom maturitnom dni odzrkadluje veľmi dobré - často až prekvapivo dobré - výsledky žiakov: štyri "výborné", päť "chválitebných" a iba jediná "dobrá".

Celkové hodnotenie za tri maturitné dni: u vlastných projektov dosiahli žiaci priemerné hodnotenie 1,20 a pri komplexných prácach priemerné hodnotenie 2,22

V porovnaní s uplynulými rokmi významne pribudol počet študentov zamerania POS, ktorí si za formu vykonania maturitnej práce zvolili spracovanie komplexnej úlohy, čiže losujú si tému. Kým v uplynulých rokov sa počet "ťahačov" pohyboval okolo 5 - 12 na odbore ITS a okolo 15 žiakov na odbore POS, toho roku ich je 8 na odbore ITS a až 29 "POS-károv".

Hodnotenie práce stupňom "nedostatočný", ktoré by znamenalo opakovanie skúšky v náhradnom septembrovom termíne, sa tohtoročným maturantom v časti PČOZMS vyhnulo.

Aktuality zo sveta IT
Počítačové vírusy už vedia útočiť aj na priemyselnú infraštruktúru.


Hrozbu v tejto oblasti identifikovali dve firmy - slovenský ESET a americký Dragos. V reportáži sa píše:
Dvě antivirové bezpečnostní firmy, slovenský ESET a americká Dragos, analyzovaly škodlivý kód, který může narušit chod důležité infrastruktury. Společnosti informovaly, že tento nebezpečný virus dokáže v počítačích rozvodných sítí vypínat dodávky elektrického proudu. Analýzy škodlivého programu, jenž ESET detekoval jako Win32/Industroyer, ukázaly, že loni v prosinci měl na svědomí výpadek elektrické energie v ukrajinské metropoli Kyjevě. Pozměněné formy tohoto malwaru by ale podle odborníků dokázaly zaútočit i na jinou infrastrukturu.

Výborné úspechy našich žiakov na súťažiach z oblasti výpočtovej techniky

Fenomenálny úspech tímu SPŠE Piešťany na finále NXP EMEA v Mníchove!

Séria mimoriadnych úspechov členov robotického krúžku pod vedením Ing. Dragulu pokračuje fenomenálnym úspechom na NXP Cup EMEA. Finále súťaže sa konalo v Mníchove v dňoch 26. - 28.4.2017.

Našu školu reprezentoval tím v zložení Jakub Lackovič (IV.B), Patrik Bobocký (IV.D) a Peter Bečka (I.C). Zvíťazili v kategórii High School a porazili aj svojich dlhoročných rivalov z SŠIEŘ v Rožnově p. Radh.

Tento úspech dosiahli vďaka celoročnej práci a sústavnej príprave, bez ktorej nemá žiadny účastník súťaže vôbec šancu náročnú trať absolvovať.

Regionálna súťaž NXP EMEA - Ostrava

Regionálne kolo súťaže NXP EMEA sa uskutočnilo dňa 4.4.2017 v `priestoroch VŠB - Technická Univerzita Ostrava Ide o súťaž autonómnych robotických autíček ktoré musia byť schopné autonómne sa orientovať v priestore, prejsť predpísanú dráhu a reagovať na rôzne situácie.

Študenti našej školy sa zúčastnili v kategórii pre stredné školy aj v kategórii pre vysoké školy. Úspešnejší bol tím v zložení Patrik Bobocký, Jakub Lackovič a Peter Bečka, ktorí sa umiestnili na 1. mieste v  kategórii stredných škôl a postúpil do medzinárodného kola súťaže pre oblasť EMEA (Europe - Middle East - Africa), ktorá sa uskutoční v dňoch 25.4. až 28.4 v Mníchove.

Tím, ktorý súťažil v kategórii vysokých škôl, v zložení Jakub Lackovič a Patrícia Palková postihli technické problémy a nepostúpil.

Napriek tomuto čiastkovému problému je úspech našich žiakov grandiózny a želáme veľa šťastia do nadchádzajúceho kola súťaže.


Pekný úspech zaznamenal náš žiak aj na celoslovenskej prehliadke prác SOČ

Celoslovenské kolo súťaže SOČ sa uskutočnilo v dňoch 26.4. až 28.4. 2017 v Banskej Bystrici. Napriek mimoriadnym problémom, vyplývajúcich z kolízie termínov súťaží NXP EMEA v Mníchove a celoštátnej SOČ v Banskej Bystrici sa náš reprezentant Jakub Lackovič zúčastnil na obidvoch súťažiach.

V kategórii 11-Informatika získal Jakub Lackovič so svojou prácou Platobná brána mimoriadne ocenenie.

Trenčiansky robotický deň

Dňa 16.2.2017 sa 9 žiakov robotického krúžku pod vedením Ing. Dragulu zúčastnilo súťaží Trenčianského robotického dňa. Traja z nich: Lukáš Frank, Marek Lorinc a Patrik Bobocký, súťažili svojimi robotmi v kategórii „Free style". V tejto kategórii bolo prihlásených 26 súťažiacich robotov. V takto silne obsadenej súťaži zvíťazil náš žiak Lukáš Frank zo IV.D triedy.

Súťaž "Pozor - chodec!"

Skvelý úspech dosiahli členovia Robotického krúžku pod vedením Ing. Dragulu:
Družstvo v zložení Lukáš Frank zo IV.D triedy a a Marek Lörinc zo IV.C zvíťazilo v kategórii "POZOR CHODEC!" na záverečnom turnaji súťaže Y-Robot, vyhlásenej a sponzorovanej firmou Volkswagen Auto.
Súťaž sa konala v Bratislave 20.10.2016.
O akcii podrobne informoval v čísle 12/2016 v rubrike "Mladí a veda"
v článku "Pozor-chodec!" aj známy vedeckopopulárny časopis pre mládež Quark:
Gratulujeme a sme hrdí na našich žiakov!

Súťaž "Zenit v programovaní"

Pekný úspech dosiahli naši žiaci v oblasti výpočtovej techniky na krajskom kole súťaže ZENIT v programovaní a ZENIT - Webdizajn
V kategórii A 3. miesto získal Jakub Lackovič
V kategórii B 2. miesto získal Martin Matějka
V kategórii Webdizajn 2. miesto získal tím Jakub Lackovič a Patrik Bobocký. Viac výsledková listina súťaže ZENIT na stránke školy. Gratulujeme!

Pri pohľade do priebežnej výsledkovej listiny súťaže Zenit v programovaní vidíme výborný úspech našich žiakov vo výpočtovej technike: Jakub Lackovič zo IV.B triedy s dosiahnutými 123,4 bodov figuruje v rámci nášho kraja na krásnom druhom mieste, a v rámci celoslovenského hodnotenia na osemnástom mieste spomedzi 543 súťažiacich zúčastnených v kategórii A. Skvelý úspech, gratulujeme! V prvej polovici poľa v rámci Slovenska sa umiestnili aj Patrik Bobocký z IV.D s 57,9 bodmi, Tomáš Puvák z III.D s 54,9 bodmi , Michal Janček z III.D s 50,9 bodmi.


Výborné výsledky našich žiakov na krajskej súťaži SOČ 2017 !!!


Krajské kolo súťaže SOČ sa uskutočnilo vo štvrtok 30.3.2017 v Galante. Aj na tejto súťaži dosiahli naši žiaci vynikajúce výsledky.

V kategórii 11-Informatika sa na druhom mieste umiestnil Jakub Lackovič so svojou prácou Platobná brána a postupuje do celoštátneho kola.

V kategórii 12- Elektronika a hardware sa na druhom mieste umiestnili spoločne dve práce: Práca Mareka Lorinca Robot s ramenom LCD a Mareka Melichera Časomiera pre hasičský šport. Z tejto dvojice postupuje do celoštátneho kola SOČ Marek Lorinc so svojim autonómnym robotom s ramenom.

Celoštátne kolo súťaže SOČ sa uskutoční v Banskej Bystrici 25.-.28.4. 2017. Obidvom postupujúcim gratulujeme a želáme veľa úspechov pri reprezentácii školy na celoštátnej úrovni.

Ani ďalší súťažiaci, ktorí reprezentovali našu školu na krajskej prehliadke SOČ, neboli žiadnymi "outsidermi", aj keď sa neumiestnili na postupových miestach:

Ako už bolo uvedené, Marek Melicher sa umiestnil vo svojej kategórii taktiež na druhom , hoc nepostupovom mieste a v kategórii 11 - Informatika sa na štvrtom mieste umiestnil Lukáš Frank so svojim robotom ovládaným prostredníctvom mobilnej aplikácie. Aj táto práca vzbudila u poroty zaslúženú pozornosť.

V odbore Informatika sa tohto roku na krajskom kole v rámci Trnavského kraja zišlo 9 prác. Témy boli veľmi pestré - od rôznych webových aplikácií a web stránok cez programovanie hier až po spracovanie technickej dokumentácie ku WiFi zariadeniam alebo spracovanie štúdie a návrhu prístupovej internetovej siete pre menšiu obec.

Pre našich "robotikov" mám aj jednu pozitívnu správu: Vzhľadom na tlak v oblasti súťažných odborov Informatiky a Elektroniky + hardware bude v školskom roku 2017 /18 bude možné v rámci kategórie 12 uplatňovať aj výrobky z odboru Mechatronika.


Cisco Academy pri SPŠE Piešťany

Dôležitý oznam pre účastníkov NAG 2017 v Košiciach: Treba si so sebou zobrať občianske preukazy a preukazy ISIC!!! Ak niekto zabudol na cestovný lístok, treba si ho rýchlo vybaviť!!!

Chýbajúce testy z CCNA1 je možné si doplniť vo štvrtok 15.6. od 14:00, treba si však vopred dohodnúť spustenie príslušných testov.

Nasledujúci riadny seminár pre CCNA1 CISCO Akadémie pri SPŠE Piešťany sa uskutoční v utorok 20.6.2017 v obyklom čase po 7.vyučovacej hodine - príchod na seminár individuálne podľa toho, ako sa vám bude končiť riadne vyučovanie.

Témou bude príprava na súťaž NAG, kontrola plnenia testov, doplnenie chýbajúcich testov u tých, ktorí zatiaľ testy nemajú absolvované. Samozrejme je potrebné pokračovať vo FINAL skúškach a testoch.
Súčasťou seminára bude aj priprava na súťaž NAG a zápis do kurzu CCNA2.

Pozrite si požiadavky na praktické zručnosti pri konfigurácii smerovačov.

Kurz Internet of Things
Kurz IoT je záujemcom prístupný do 2.9.2017, po tomto dátume automaticky expiruje. Kvízy a testy si každý spúšťa sám, kurz beží v režime samoštúdia, pripomínam frekventantom kurzu, najmä tým, ktorí už úspešne absolvovali CCNA1, aby využili čas a postupne si prechádzali jednotlivé kapitoly a kvízy.

Priebežná úloha pre frekventantov kurzu Internet of Things: Vytvorte si konto na stránke circuits.io a spracujte zapojenie, ktoré bude v závislosti od teploty na termočidle zažínať / zhasínať LED diódu. V zapojení použite NPN tranzistor v spínacom režime.

Mimoriadny seminár sa uskutočnil v dňoch 14. a 15. marca v čase od 8:30 do 13:00h. Počas intenzívnej prípravy sa frekventanti kurzu CCNA Routing & Switching: Introduction to Networks oboznámili s problematikou subnettingu IPv4 sietí. V rámci seminára spracovali 3 projekty zamerané na problematiku subnettingu a statického routingu v malých sieťach. Absolvovali aj 2 on-line testy, prvý test bol zameraný na vedomostnú bázu, druhý test bol orientovaný na riešenie praktických úloh a bol realizovaný formou aktivity v simulátori Packet Tracer.
Pozrite si vyhodnotenie úspešnosti frekventantov na aktivitách v rámci seminára.

Študenti boli oboznámení s pripravovanou súťažou NAG, ktorá sa uskutoční na Fakulte elektrotechniky a informatiky na Technickej Univerzite v Košiciach dňa 23.6.2017. Súčasťou seminára bola aj príprava družstva našich študentov na túto súťaž.

V rámci seminára sa študenti oboznámili aj s náplňou pripravovaného kurzu Internet of Things a po zbežnom prierezovom prieskume kurzu konštatovali, že o takýto kurz by určite mali záujem. V utorok 21.3. potom bol záujemcom kurz sprístupnený.

Frekventanti vstupujú do záverečnej fáze prípravy pred finálnymi testami, ktoré sú naplánované na obdobie apríl - máj 2017.


V súčasnosti je na štúdium úvodného semestra CCNA1 CISCO Akadémie zapísaných 11 študentov 3. ročníka odboru elektrotechnika. Účasť na seminároch a cvičeniach je dobrovoľná, ale podľa skúseností z minulých rokov opakovaná neúčasť spravidla predznamenáva neúspech na záverečných testoch.
Pre žiakov aj učiteľov odborných predmetov z oblasti výpočtovej techniky a dátových prenosov boli na intranetovom serveri lord.spsepn.edu.sk sprístupnené štúdijné materiály z ponuky Cisco Akadémie. Materiály sú prístupné iba v rámci školského intranetu.
Novinky a aktuality z vyučovania TPS, POS a SIEHorúce novinky v oblasti informačných technológií
v časopise PC Revue
OZNAMY pre IV. ročník, predmaturitná príprava na samostatnú prípravu
Na uplynulých hodinách a na samostatnom seminári 16.3. sme sa venovali téme magnetizmu, magnetických polí a využitia magnetických javov v oblasti počítačových systémov a dátových prenosov.
Pre ďalšie štúdium si otvorte dokument - témy a otázky k problematike magnetizmu ktoré Vás prevedú prípravou ku tejto problematike.
Test z tejto problematiky na seba nenechá dlho čakať!
OZNAMY pre III. ročník, predmet Sieťové technológie
Otázky
na samostatnú prípravu
Na uplynulých hodinách sme sa venovali téme adresovania na úrovni sieťovej vrstvy a classful režimu IP adresy. Téma je podrobne spracovaná v prezentácii na tejto stránke.
Aktuálne otázky:
Aké je hlavné určenie IP adresy? Aké sú hlavné vlastnosti IP adresy? Môže sa tá istá IP adresa v sieti opakovať viackrát?
Pre ďalšie štúdium si otvortedokument s otázkami, ktoré Vás prevedú prípravou ku tejto problematike.
V triedach III.B a III.C sme zvládli aj základné princípy režimu classless, základy subnettingu a práce s maskou. Jadrom tejto problematiky je schopnosť správne rozrátať pridelený IPv4. adresný priestor, definovaný IP siete a maskou resp. prefixom, do podsietí podľa zadaných parametrov. V sekcii Otázky nájdete zadania úloh na precvičenie aj so správnymi odpoveďami. V režime školského Intranetu môžte na precvičovanie problematiky subnettingu sietí využívať výučbový net Filipa Masára, ktorý túto stránku spracoval v rámci svojho maturitného projektu.

Ohliadnutie sa za maturitami 2015/2016
Maturity
2015/2016
Fotoreporáže
Skúsenosti a poučenia
V komisii, ktorá pracovala v zložení Ing. Smahel, Ing. Kašák, Ing. Solovic a Ing. Tříska odmaturovali aj žiaci s odbornými zameranimi na počítačové systémy a informatické a počítačové systémy.

Stručná štatistika:

V dňoch 30.5.2016 až 2.6.2016 absolvovalo ústnu skúšku z odbornej časti 26 študentov so zameraním POS a 21 študentov so zameraním na ITS, úspešných bolo 45.

Priemerné hodnotenie výkonu žiaka na odbore ITS pri tohtoročných ústnych maturitách je 2,154 ; na odbore POS je priemerné hodnotenie 2,167. Z hľadiska štúdijných odborov sú priemerné hodnotenia výkonov žiakov prakticky rovnaké.

Počuli sme viacero veľmi pekných odpovedí, ale aj veľmi slabých odpovedí, ktoré sa pohybovali na samej hranici úrovne, ktorá sa dá považovať za ešte dostatočnú. V porovnaní s uplynulými rokmi sme zaznamenali mierny pokles úrovne pripravenosti žiakov, opakovane sa však prejavuje ďalší znepokojivý trend - slabé výkony na samej hranici zlyhania na maturitnej skúške aj u niektorých žiakov, ktorí v priebehu školského roka podávali dobré výkony.

Za povšimnutie stojí, že žiaci, ktorí sa zúčastnili v akademickom týždni predmaturitnej konzultácie, absolvovali všetci s prospechom "výborný" alebo - len niekoľko z nich - s prospechom "chválitebný"

Pre študentov štvrtého ročníka v školskom roku 2016/2017 z toho vyplýva, aby sa príprave na maturitné skúšky venovali svedomito a priebežne už od septembra, počas celého školského roka.

Pozrite si

najčastejšie nedostatky
ktorých sa dopúšťajú žiaci pri ústnych odpovediach na teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky

Pripomeňte si s nami atmosféru z minuloročných maturitných skúšok a pozrite si

Fotoreportáž TČOZMS
z teoretickej časti odborných maturít 2016
Fotoreportáž PČOZMS
z praktickej časti odborných maturít 2016

Z maturít ostali len spomienky, ostáva len zaželať veľa úspechov v ďalšom štúdiu a v zamestnaní!


Aktualizované učebné texty a materiály

Na stránkach boli aktualizované viaceré štúdijné materiály a pomocné texty v sekcii SIETE:

Úvod do dátových konvergovaných sietí Linková vrstva Analýza rámcov Technológie DSL

 


Úvod do teórie operačných systémov

 Výpočtové modely a prístupy ku počítačom - prezentácia
  Úvodný prehľad o vývoji prístupu k počítačom a výpočtové modely od dávkového modelu, cez terminálové riešenia, samostatné osobné počítače, riešenia založené na lokálnych sieťach až po moderné distribuované a agentové systémy, cloudové riešenia a Internet of Things.
Určené pre 4. ročník ELE - POS, TPS, aktualizované v októbri 2016

 

Príklady - základy informatiky

Príklady na precvičenie základov informatiky

Aktuálne pre IV. ročník, predmety POS aj TPS: Riešené príklady výpočtov parametrov digitalizácie analógových veličín, prenosových rýchlostí zberníc, schopnosti adresovania u adresných zberníc, kapacity HDD z jeho CHS geometrie, výpočty útlmov na vedení, určenie času potrebného na spracovanie určitej úlohy z výpočtového výkonu počítača


Stránku PK Info pre Vás pripravuje Ing. Jaromír Tříska

Posledná aktualizácia: 20.06.2017

Je nedeľa 25. 6. 2017Všetkým, ktorí majú krásne meno Tadeáš srdečne blahoželám k meninám :-)