Stredna priemyselna skola elektrotechnicka
 
Vitajte na stránkach  sekcie Počítačových systémov a sieťových technológií na SPŠE v Piešťanoch

Vitajte na stránkach
sekcie počítačových systémov
a sieťových technológií
PK Informatiky na SPŠE v Piešťanoch

Sme si istí, že každý si na našich stránkach nájde niečo užitočné:

študenti    učebné texty, zadania cvičení, rôzne dôležité oznamy a aktuálne informácie o maturitách, o krúžkoch, o SOČkách a iných súťažiach, o novinkách vo výpočtových učebniach atď.

vyučujúci    rôzne dôležité dokumenty, tematické plány predmetov, materiály pre výučbu, informácie o projektoch atď.

ostatní zamestnanci školy, verejnosť a všetci spoločne    informácie o dianí vo výpočtových učebniach, o náplni jednotlivých predmetov vo vzťahu ku štúdijným odborom a zameraniam, fotoreportáže zo SOČiek, z maturít a iných akcií uskutočnených vo výpočtových učebniach, perličky našich študentov atď.

Užite si P R Á Z D N I N Y !!!!!

Do nadchádzajúceho školského roka 2017 /2018 želám všetkým veľa zdravia, šťastia, spokojnosti...
...nádejným maturantom - novopečeným "štvrtákom" - potom veľa trpezlivosti, odhodlania a nasadenia - a samozrejme úspešné zakončenie štúdia!
Uvidíme sa v pondelok 4. 9. 2017 na slávnostnom otvorení nového školského roka!

Maturity 2016/2017:
MIMORIADNY TERMÍN MATURITNÝCH SKÚŠOK Z ODBORNÝCH PREDMETOV

JE STANOVENÝ NA DNI
streda 20.9.2017 a štvrtok 21.9.2017

- Tř -

Tak je to za nami!

Maturitný maratón sa skončil. V komisii, ktorá pracovala v zložení Ing. Smahel, Ing. Kašák,
Ing. Solovic a Ing. Tříska skladali maturitnú skúšku v časti odbornej zložky aj žiaci s odbornými zameraniami na počítačové systémy a informatické a telekomunikačné systémy.

Stručná štatistika:

V dňoch 29.5. až 2.6. absolvovalo ústnu skúšku z odbornej časti 35 študentov so zameraním POS a 18 študentov so zameraním na ITS.

Pre viacerých adeptov tejto časti maturitnej skúšky sa jej absolvovanie skončilo neúspešne, takže 4 žiaci odboru POS a 2 žiaci odboru ITS si budú musieť skúšku zopakovať v opravnom termíne.

Maturity 2016/2017:
PRAKTICKÉ MATURITY A PROJEKTY


Alebo si prejdite na stránku, kde nájdete
celú fotoreportáž

Praktická časť odbornej zložky maturitné skúšky - PČOZMS - prebehla v dňoch
10. - 12.4.2017. Študenti realizovali skúšku buď formou obhajoby vlastných projektov, alebo formou plnenia komplexnej úlohy. Komplexné práce si vyžadovali schopnosť riešiť úlohy z viacerých disciplín - elektrotechniky, grafických systémov, výpočtovej techniky, sieťových technológií, správy systémov aj hardware počítačov. Vypracovanie úlohy je limitované časom 6 hodín, čo sa pre viacerých študentov ukazuje ako problém, najmä ak si prácu zle rozvrhnú.

Pri obhajobách projektov najviac komisiu zaujal autonómny robot Mareka Lorinca, disponujúci množstvom rôznych funkcií, pričom vyriešenie každej funkcie by možno vydalo na samostatný maturitný projekt. Ale aj ďalšie práce - robot Patrika Bobockého, tester kabeláže Mareka Kopeckého a Juríčkov subwoofer boli na veľmi dobrej úrovni. Na vysokej úrovni boli spracované aj softwarovo orientované projekty, predovšetkým webové aplikácie. Mnohé z posudzovaných prác dosahovali profesionálnu úroveň.

Kvalita projektov sa oproti minulým rokom významne zlepšila: Kým najlepšie a najzaujímavejšie práce si po dlhé roky už tradične udržiavajú svoju vysokú úroveň, v tomto roku prakticky vymizeli slabé a nedotiahnuté projekty.

V porovnaní s uplynulými rokmi významne pribudol počet študentov zamerania POS, ktorí si za formu vykonania maturitnej práce zvolili spracovanie komplexnej úlohy, čiže losujú si tému. Kým v uplynulých rokov sa počet "ťahačov" pohyboval okolo 5 - 12 na odbore ITS a okolo 15 žiakov na odbore POS, toho roku ich je 8 na odbore ITS a až 29 "POS-károv".

Hodnotenie práce stupňom "nedostatočný", ktoré by znamenalo opakovanie skúšky v náhradnom septembrovom termíne, sa tohtoročným maturantom v časti PČOZMS vyhnulo.

Aktuality zo sveta IT
Počítačové vírusy už vedia útočiť aj na priemyselnú infraštruktúru.


Hrozbu v tejto oblasti identifikovali dve firmy - slovenský ESET a americký Dragos. V reportáži sa píše:
Dvě antivirové bezpečnostní firmy, slovenský ESET a americká Dragos, analyzovaly škodlivý kód, který může narušit chod důležité infrastruktury. Společnosti informovaly, že tento nebezpečný virus dokáže v počítačích rozvodných sítí vypínat dodávky elektrického proudu. Analýzy škodlivého programu, jenž ESET detekoval jako Win32/Industroyer, ukázaly, že loni v prosinci měl na svědomí výpadek elektrické energie v ukrajinské metropoli Kyjevě. Pozměněné formy tohoto malwaru by ale podle odborníků dokázaly zaútočit i na jinou infrastrukturu.
Novinky a aktuality z vyučovania TPS, POS a SIEHorúce novinky v oblasti informačných technológií
v časopise PC Revue

Výborné úspechy našich žiakov na súťažiach z oblasti výpočtovej techniky

Fenomenálny úspech tímu SPŠE Piešťany na finále NXP EMEA v Mníchove!

Séria mimoriadnych úspechov členov robotického krúžku pod vedením Ing. Dragulu pokračuje fenomenálnym úspechom na NXP Cup EMEA. Finále súťaže sa konalo v Mníchove v dňoch 26. - 28.4.2017.

Našu školu reprezentoval tím v zložení Jakub Lackovič (IV.B), Patrik Bobocký (IV.D) a Peter Bečka (I.C). Zvíťazili v kategórii High School a porazili aj svojich dlhoročných rivalov z SŠIEŘ v Rožnově p. Radh.

Tento úspech dosiahli vďaka celoročnej práci a sústavnej príprave, bez ktorej nemá žiadny účastník súťaže vôbec šancu náročnú trať absolvovať.


Stránku PK Info pre Vás pripravuje Ing. Jaromír Tříska

Posledná aktualizácia: 30.06.2017

Je utorok 22. 8. 2017Všetkým, ktorí majú krásne meno Tichomír srdečne blahoželám k meninám :-)